Tags

, , , , , ,

Waarschijnlijk weten de meeste Nederlandse meelezers niet wat ‘pinker’ betekent. Tenminste niet in de betekenis die ik in gedachte heb. Ik gebruik het Vlaamse (Antwerpse ???) woord voor ‘richtingaanwijzer’ of ‘knipperlicht’ van een auto. Natuurlijk ook van een bus of een vrachtwagen.

Knipperlicht of richtingaanwijzer

Wat een ergernis. Een bijna dagelijkse gruwel. Op de foto van onze auto zie je dat de richtaanwijzer NIET brandt. Dat is namelijk het grote probleem. Ik niet – onze knipperlichten zijn in orde – maar in het algemeen is een Mozambikaanse chauffeur te lui om richting aan te geven. Of te druk met mobiel bellen. Nog zo’n ergernis. Uiterst zelden zie je iets knipperen. Natuurlijk omdat veel auto’s, chapa’s en vrachtwagentjes in slechte staat verkeren. Hun ‘pinkers’ werken niet. En als ze wel functioneren worden ze dikwijls NIET gebruikt. En dat levert uiteraard gevaar op. Ik ben het gewend zullen we maar zeggen. Maar bijna dagelijks gaat er wel een auto voor je plots naar links of naar rechts. Vaak in combinatie met remlichten die ook niet werken. Je kunt je dus wel voorstellen dat je voorzichtig moet zijn als je probeert in te halen want voor je het weet … enzovoort.

En het omgekeerde gebeurt ook. De grote weg bij ons in de buurt is druk. Veel verkeer. Ik begin al tweehonderd meter voor ik rechts afdraai – naar het pad richting ons huis – de richting aan te geven. Knipper knipper knipper naar rechts … En geregeld zijn er chapa-chauffeurs die dat totaal negeren en je rechts inhalen terwijl je zelf wilt afslaan. Hopeloze gevallen. BOE BOE BOE. (Wij rijden hier links op weg.)

Ik herinner me auto’s uit mijn kinderjaren waar een ‘stokje’ werd uitgeklapt aan de linker- of rechterzijde van de auto om de richting aan te geven. Ik denk vooral oudere citroëns. En in Spanje en Portugal herinner ik mij dat vrachtwagens een extra knipperlicht hebben – een soort communicatie-middel waarbij ze aangeven of je kunt inhalen of niet. Rood en groen knipperlicht, als ik het me goed herinner. Best een goed systeem.

In de serie: VERKEER en #26/40