Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

FEEST OP DE OLYMPUS

Precies op het moment dat Psyche in haar comateuze diepe slaap valt, vindt Amor dat hij lang genoeg op zijn ziekbed heeft gelegen. Van de brandwonde op zijn schouder is nauwelijks nog iets te zien. Hij moet zijn vleugels maar weer eens gaan gebruiken. ‘Je vleugels uitslaan’ … weet je wel. Hij glipt zwevend uit het slaapkamerraam en zoals dat gaat in sprookjes vliegt hij natuurlijk precies naar de goede plek. Naar de rand van het bos waar zijn vrouw ligt. Met in haar rechterhand het doosje van Proserpina dat een heel klein beetje openstaat.

Anthony van Dyck – Amor and Psyche (1638)

Amor herkent natuurlijk onmiddellijk zijn geliefde maar ook Hypnos – de diepe slaap – maar hij is voor de duvel niet bang. Gedurende een kortstondige microseconde vindt er een gevecht plaats tussen Amor en Hypnos. Natuurlijk komt Amor als overwinnaar uit de bus. De ‘Slaap’ wordt weer veilig opgeborgen in het doosje. Tijd voor ‘Dé Kus’ zou je denken want de aandachtige lezer weet natuurlijk nog dat dit verhaal begon met een foto van een kussende Amor (in het Louvre). Voor de zekerheid toch nog even de foto herhalen …

Antonio Canova – Psyche Revived by Cupid’s Kiss

Maar we zijn nog niet zover. Amor heeft eerst rugdekking nodig want hij weet niet hoe Venus, zijn moeder, zal reageren. Amor brengt een bliksembezoek aan de Olympus en legt zijn zaak voor aan Jupiter (Zeus bij de Grieken). Hij beschrijft de uitzonderlijke moed van zijn meisje. Vier moeilijke opdrachten heeft ze volbracht. Ze is zelfs teruggekeerd uit de Hades met een cadeautje voor Venus.

Prent van Cherubino Alberti – naar Polidoro da Caravagio – Jupiter omhelst Cupido – ca 1590.

De oppergod vindt het allang goed. “Ga je gang jongen, mijn support heb je” of woorden van gelijke strekking. De geluidsopname is jammerlijk genoeg in de loop der tijden verloren gegaan. Hij roept voor de zekerheid zijn hele godenfamilie bijeen voor overleg want een relatie tussen een jonge god en stervelinge is geen vanzelfsprekendheid.

Ondertussen vliegt Amor terug naar zijn lief. Hij streelt haar zacht met een van zijn pijlpunten en daarna kust hij haar, teder en vurig – als een echte, romantische sprookjesprins. Psyche ontwaakt.

Credits onderaan dit verhaal

Onmiddellijk na deze wereldberoemde zoen zendt Amor zijn ontwaakte liefje – met het doosje van Proserpina – naar zijn moeder. Ze is net op tijd want Venus staat op het punt om naar een familievergadering te gaan. Voor het eerst krijgt Psyche een goedkeurend knikje en wat gemompel van schoon-mama. Ook taak vier is volbracht. En dan ‘ploep-flitsweg‘ is de godin van liefde en schoonheid. Enigszins beduusd kijkt Psyche rond. Amor is gelukkig in de buurt en grijpt haar liefdevol bij haar heup en samen …

William Aldolphe Bouguereau – The abduction of Psyche (19e eeuw)

… vliegen ze naar de Olympus. De Raad der Goden heeft net een besluit genomen. Psyche is van harte welkom. Het wordt een huwelijk tussen gelijken. Jupiter geeft het meisje een beker met ambrozijn. Namens de hele familie verwoordt Mercurius (Hermes bij de Grieken) het besluit: “Drink dit Psyche en je zult onsterfelijk worden. Amor zal zich jammer genoeg niet altijd kunnen losrukken van de problemen die hij vast nog krijgt, maar jullie huwelijk zal voor altijd en eeuwig zijn.”  Bazuingeschal.

Raphael – The wedding banquet of Cupid and Psyche (fresco) – 1517

Met het drinken van de beker ambrozijn krijgt Psyche – net als de goden – het eeuwige leven. Er volgt een groots huwelijksfeest. Feest, feest, feest. Nectar en ambrozijn. Het eeuwige leven en de liefde moeten gevierd worden. Corona is niet welkom op dit feest. Afstand houden en mondkapjes zijn niet besteed aan mythologische goden.

François Boucher – Marriage of Cupid and Psyche

En tenslotte heeft ook Venus haar jaloersheid aan de kant geschoven en drukt Psyche aan haar moederhart. Haar zoon trouwt nu tenminste met een gelijke – een jonge godin. Met dank aan Amor, Jupiter en de hele familie.

Pompeo Batoni – The marriage of Cupid and Psyche

Psyche heeft nu voor altijd de eeuwige jeugd en om het huwelijksgeluk nog een niveautje hoger te tillen bevalt ze algauw van een dochtertje. Het meisje krijgt de – in mijn ogen bedenkelijke – naam Voluptas (Hedone bij de Grieken) wat zoveel betekent als plezier, genot en (wel)lust. Maar zij en haar ouders zijn wel hét bewijs van de immense macht van de LIEFDE – in hoofdletters.

In de serie: BEELDENDE KUNST en AMOR en PSYCHE

Verantwoording bij de diareeks

  1. Benjamin West – Cupid and Psyche 1808

2. Louis Jean François Lagrenée – Amor and Psyche

3. Louis Jean François Lagrenée – Cupid and Psyche

4. Annie Louisa Swynnerton – Cupid and Psyche

5. Onbekend

6. Antonio Canova – Psyche Revived by Cupid’s Kiss (detail)

Er volgt later nog een logje (nawoord) met gebruikte bronnen.

Advertentie